Archiv autora: Jiří Urban

Výsledky jednotlivých soutěží v roce 2018

Datum Místo konání Druh soutěže Umístění Čas
5. května Lžovice Polabská hasičská liga 10. 36,30
12. května Krakovany Polabská hasičská liga 7. 33,24
26. května Vrbčany Polabská hasičská liga    
23. června Plaňany Polabská hasičská liga    
30. června Sendražice Polabská hasičská liga    
11. srpna Němčice Polabská hasičská liga    
 CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ Polabská hasičská liga    
Vytisknout příspěvek Vytisknout příspěvek

Příprava jam pro výsadbu stromů

Dne 15. listopadu 2017 jsme na žádost Obce Vrbčany připravili 30 jam pro výsadbu stromů v rámci akce „TISÍC STROMŮ PRO PODLIPANSKO„. Brigády se za SDH Vrbčany zúčastnili Dlabač Hubert, Gondáš Michal, Svitok Lukáš, Urban Jiří a Urban Radek. Tímto  zároveň děkujeme za zapůjčení techniky, kterou bezúplatně poskytl Vladimír Kobliha.

Hasičské slavnosti Litoměřice 2017

Po třech letech se opětovně ve dnech 9. až 10. června 2017 už po sedmé konaly v Litoměřicích „Hasičské slavnosti 2017“, kterých se zúčastnili členové profesionálních a dobrovolných hasičských sborů z české republiky, ale i ze zahraničí (Slovensko, Polsko, Maďarsko, Německo). Za SDH Vrbčany zúčastnili Koller Evžen, Urban Jiří a Urban Radek. Slavnosti byli oficiálně zahájeny v sobotu 10. června 2017 na litoměřickém náměstí za přítomnosti významných osobností z oblasti politického a společenského života. Po zahájení následoval slavnostní průvod. Průvod obsahoval průjezd historické i moderní techniky. Po přehlídce techniky proběhl pochod téměř všech zúčastněných sboru, který byl zakončen dechovou hudbou s vystoupením mažoretek. Po celou dobu slavností probíhala výstava jak historické, tak i nejmodernější a speciální hasičské techniky. V rámci slavností byl zajištěn doprovodný kulturní program. V průběhu slavností probíhali i dynamické ukázky práce s historickou i moderní hasičskou technikou. Slavnosti byly zakončeny hasičskou hudební fontánou.

Výsledky jednotlivých soutěží v roce 2017

Datum Místo konání Druh soutěže Umístění Čas
13. května Lžovice Polabská hasičská liga 1.  30,84
25. května Vrbčany Polabská hasičská liga 8. 44,59
17. června Vrbčany Polabská hasičská liga  0. N
12. srpna Němčice Polabská hasičská liga  5.  45,12
19. srpna Sendražice Polabská hasičská liga 6.  35,09
16. září Plaňany Polabská hasičská liga  7. 64,28
 CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ Polabská hasičská liga  6.  
Vytisknout příspěvek Vytisknout příspěvek

Čištění požární nádrže – II

SDH Vrbčany pokračoval podle požadavku firmy Václavka, spol. s r. o. ve vyčištění požární nádrže. K zajištění vyčištění nádrže byla za tímto účelem vyhlášena brigáda dne 26. února 2017 v objektu firmy. Brigády se zúčastnili členové SDH Vrbčany a to Dlabač Hubert, Gondáš Michal, Hurt Roman ml., Smolík Michal, Urban Jiří a Urban Radek. Nádrž byla ve spolupráci se zaměstnanci fy. Václavka, spol. s r. o. vyčištěna od tuhého odpadu a předpřipravena k novému napuštění.

Čištění požární nádrže – I

SDH Vrbčany byl požádán firmou Václavka o zajištění vyčištění požární nádrže. K zajištění vyčištění nádrže byla za tímto účelem vyhlášena brigáda dne 20. listopadu 2016 v objektu firmy. Brigády se zúčastnili členové SDH Vrbčany a to Dlabač Hubert, Smolík Michal, Urban Jiří a Urban Radek. Nádrž byla připravena k vyčištění od tuhého odpadu odčerpáním vody.

Finanční náklady na zajištění „Oslav 130. výročí založení SDH Vrbčany“

Poskytnuté dotace

Sponzor Částka
Středočeský kraj 51.000,– Kč
 Obec Radim  20.000,– Kč
 TPCA, spol. s r. o.  5.500,– Kč
 Městys Plaňany  5.000,– Kč
 Požární technika KOMET, spol. s r.o.  5.000,– Kč
AH Electronics, spol. s r.o. 1.000,– Kč
Celkem 87.500,– Kč

Spoluúčast SDH Vrbčany na dotacích

Sponzor Částka
Středočeský kraj 2.762,67 Kč
Obec Radim 4.568,90 Kč
TPCA, spol. s r. o. 0,– Kč
Městys Plaňany 2.508,60 Kč
Požární technika KOMET, spol. s r.o. 710,– Kč
AH Electronics, spol. s r.o. 0,– Kč
Celkem 10.550,17 Kč

Obec Vrbčany
Celkové náklady ve výši 20.667,- Kč.

SDH Vrbčany
Ostatní výdaje celkem – 11.506,34 Kč

Celkové výdaje na zajištění akce byly ve výši 130.223,51 Kč

Vytisknout příspěvek Vytisknout příspěvek

Vyhodnocení akce „Oslava 130. výročí založení SDH Vrbčany“

Oslavy 130. výročí založení SDH Vrbčany byly zahájeny slavnostní schůzí starostou SDH Vrbčany Evženem Kollerem. Poté si převzal slovo velitel jednotky SDH a následoval stručný přehled činnosti dobrovolných hasičů za poslední deset let, se kterými seznámil přítomné člen jednotky SDH Petr Moravec.
Po slavnostním zahájení si dále převzali slovo pozvaní hosté. Za Středočeský kraj k přítomným promluvil radní pro oblast kultury a památkové péče Ing. Zdeněk Štefek. Dále pokračovali starostové pozvaných obcí a to Vrbčany – Ing. Mgr. Šárka Jelínková a Radim – Martin Sýkora. Poté promluvil starosta Městyse Plaňany a SDH Plaňany – Mgr. Martin S. Charvát. Mezi dalšími významnými hosty byli dále zástupci OSH Kolín, místostarostka Městyse Plaňany – Mgr. Leona Sixtová, velitel JSDH Plaňany – Pavel Miřatský, zástupce fy. KOMET Pečky a ostatní členové SDH Vrbčany.
Po slavnostních projevech byli oceněni za svou činnost členové SDH Vrbčany. Zejména byli za dlouholetou práci ve sboru oceněni Josef Skala st., František Trnka, Václav Petrák, Jaroslav Pospíšil a Václav Jícha (bývalý starosta SDH Vrbčany). Bohužel se všichni vzhledem ke zdravotnímu stavu nemohli dostavit. Ocenění jim byla předána dodatečně v místě jejich bydliště. Slavnostní schůze byla zakončena obědem.
Poté pokračovala oslava na návsi obce Vrbčany komentována tiskovou mluvčí Policie ČR Kolín. Oslava byla pro veřejnost oficiálně zahájena vzdáním pocty u pomníku padlým za 1. světové války položením věnce a čestnou salvou členy aktivních záloh Armády ČR.
Následovala ukázka zásahu profesionálních hasičů z Českého Brodu a zaměstnanců nemocnice Na Bulovce. V ukázce bylo předvedeno vyprošťování osoby z havarovaného vozidla.
V průběhu ukázky se dostavil v historických vozidlech, které zajistil Robert Kubička, zpěvák Michal David. V rámci jeho vystoupení se prezentovali také místní mažoretky a členové SDH Vrbčany a Plaňany krátkým vystoupením.
Následně byla provedena u rybníka ukázka požárního útoku mladých hasičů SDH Plaňany. Na návsi dále bylo zajištěno vystoupení klauna pro děti.
Na závěr programu byla vyhlášena bohatá tombola pro přítomné a následně probíhala volná zábava, ke které hrála skupina Tornádo.
Po dobu oslav probíhala výstava historické a současné techniky. Mimo hlavní program byl zajištěn také doprovodný program se zaměřením hlavně pro děti. Dále Jana Svobodová zajistila prohlídku místní zvonice. Pro zájemce byly také uspořádány krátké vyhlídkové lety nad obcí Vrbčany. Po dobu akce bylo zajištěno občerstvení členy SDH Vrbčany a Plaňany.
Akce byla mohla být uskutečněna za finanční a věcné pomoci partnerů, kterým tímto děkujeme.

Partneři akce oslav 130. výročí založení SDH Vrbčany
Armáda ČR – 24. základna dopravního letectva Praha – Kbely
ADCO&DIXI, spol. s r. o.
Aktivní zálohy AČR
Allvet Vetiška
Autogas Coubal – Specialista na přestavby LPG
BRAMKO SEMICE
Coubal Vladimír
Čermákovi z Vrbčan
Červenka Michal – autodoprava
EUROVIA KAMENOLOMY provozovna Plaňany, a. s.
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
HELITOM, spol. s r. o.
Hrych Antonín – AH Electronics, spol. s r. o.
Hurt Radek – soukromý zemědělec
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
HZS Středočeského kraje ÚO Kolín a Český Brod
Chábera Pavel – zemní a demoliční práce, provádění staveb
JAROARMY.cz – David Mladý
Jatky Sojka Kouřim
JEČMÍNEK, a. s., Český Brod – Liblice
Krajské ředitelství policie ČR Středočeského kraje
Komunistická strana Čech a Moravy Kolín
Kubička Robert – Reno skate, spol. s r. o.
LUING PYREX, spol. s r. o.
Martínek Luboš – autoopravna Vrbčany
Městská policie Praha
Městys Plaňany
Ministerstvo obrany ČR
Nemocnice Na Bulovce
Obec Radim
Obec Vrbčany
Oblastní spolek Českého červeného kříže Kolín
Okresní sdružení hasičů Kolín
Paramo, a. s.
Pivovar Nymburk
Podkovářství Dlabač
Požární bezpečnost, spol. s r. o.
Požární technika Komet, spol. s r. o.
Rybářský a Sportovní spolek Kubšovka
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Sbor dobrovolných hasičů Plaňany
Sbor dobrovolných hasičů Poříčany
Sbor dobrovolných hasičů Tři dvory
Sbor dobrovolných hasičů Tuklaty
Sbor dobrovolných hasičů Vítězov
Sdružení pro obnovu hasičských tradic, z. s.
Sodovkárna Kolín – Vavruška
Správa železniční dopravní cesty Hasičská záchranná služba
STOCK Plzeň – Božkov, spol. s r. o.
Středočeský kraj
Střechy Kotoun
Šíp Jaroslav – autoopravna Vrbčany
Šulc Pavel – KM PRONA
Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, spol s r. o.
Trafoservis Říha
TRANS HOSPITAL
Václavka, spol. s r. o.

Vytisknout příspěvek Vytisknout příspěvek

Finální verze oslav 130. výročí SDH Vrbčany

Oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů se kvapem blíží. Michal David nám potvrdil čas jeho vystoupení takže předkládáme již finální verzi programu oslav.

10:00 h – 10:45 h – zahájení oslav slavnostní schůzí SDH Vrbčany a předání ocenění členům
10:45 h – 11:45 h – slavnostní oběd
11:45 h – 12:00 h – slavnostní průvod a uctění památky obětem 1. sv. války
12:00 h – 13:00 h – práce složek Integrovaného záchranného systému
13:00 h – 13:45 h – koncert Michala Davida
13:45 h – 14:00 h – vystoupení mažoretek
14:00 h – 14:30 h – práce kynologů se psy
14:30 h – 15:30 h – ukázka zásahu aktivních záloh AČR
15:30 h – 16:30 h – požární útok dětí
16:30 h – 17:30 h – práce sokolníků s dravci
17:30 h – 18:00 h – vyhlášení tomboly
18:00 h – 23:00 h – společenský večer na návsi se skupinou Tornádo

Dále si můžete stáhnout předběžnou verzi mapky akce – mapka ke stažení.

Vytisknout příspěvek Vytisknout příspěvek

Program oslav 130. výročí založení SDH Vrbčany

Předem děkujeme všem, kteří nás podpořili sponzorskými dary k zajištění důstojných oslav založení sboru. Oslavy budou probíhat na návsi obce Vrbčany v sobotu 18. června 2016. Bohužel k zajištění bezpečného průběhu budeme muset uzavřít část obce (situační plánek uzavírky). Zde bude probíhat výstava soudobé i historické hasičské techniky. V klubovně SDH Vrbčany bude výstava fotografií, výstava výstroje a výzbroje zásahové techniky, společně s video-projekcí činností hasičů v požárním sportu.
Po dobu konání akce bude zajištěno bohaté občerstvení stánkovým prodejem: grilovaná kýta, klobásy, bramboráky, hranolky, sladké palačinky, koláče, alkoholické a nealkoholické nápoje. K tanci a poslechu bude hrát kapela Tornádo.
Akce se koná za každého počasí, pro případ nepříznivého počasí budou připraveny stany.

Harmonogram oslav
10:00 h – 10:15 h – slavnostní průvod a uctění památky obětem 1. světové války
10:15 h – 10:45 h – zahájení akce, slavnostní přivítání hostů
10:45 h – 11:00 h – slavnostní předání ocenění dlouholetým členům
11:00 h – 12:00 h – slavnostní oběd
12:15 h – 12:30 h – vystoupení mažoretek
12:30 h – 13:30 h – práce složek Integrovaného záchranného systému
13:30 h – 14:30 h – práce kynologů se psy
14:30 h – 15:30 h – zásah aktivních záloh AČR
15:30 h – 16:30 h – požární útok dětí
16:30 h – 17:30 h – práce sokolníků s dravci
17:30 h – 18:00 h – vyhlášení tomboly
18:00 h – 23:00 h – společenský večer na návsi

Po celou dobu akce bude doprovodný program, jehož součástí bude:
– vystoupení Michala Davida,
– představení historické, současné a speciální požární techniky,
– možnost vyzkoušet si na vlastní kůži požární útok a běh okolo rybníka v zásahovém obleku,
– ukázky Policie ČR a Městské policie Praha,
– vyhlídkové lety vrtulníkem Robinson R22,
– a mnoho dalších doprovodných akci.

OSLAVY JSOU USPOŘÁDÁNY POD ZÁŠTITOU HEJTMANA STŘEDOČESKÉHO KRAJE