Historie

Historie hasičského sboru ve Vrbčanech začala svým způsobem 21. prosince 1885, kdy obecní zastupitelstvo zakoupilo čtyřkolovou ruční stříkačku. Obecní zastupitelé plánovali, že by platili několik lidí a vytvořili tak „profesionální“ hasičský sbor. Nakonec však vše dopadlo jinak, a tak dne 3. července 1886 byl založen Sbor dobrovolných hasičů. Přislíbena mu byla podpora ve výši 200 zlatých. První hasičské družstvo, čítající 15 vrbčanských občanů, sezačalo cvičit v práci se stříkačkou již v červnu 1886.

Stanovy hasičského sboru byly vypracovány podle sboru v Kouřimi a poté schváleny c. k. úřady. První valná hromada se konala 26. prosince 1886 v hostinci u Bruthansů, prvním předsedou se stal Václav Sixta a hasičský sbor měl v té době 35 členů.