Období let 1887 – 1899

Rok 1887 – Starostou obce zvolen předseda sboru pan Václav Sixta, když dosavadní, o sbor náš zasloužilý, starosta pan Václav Holeka na starostenství resignoval. Ve čtvrtek dne 14. července bylo postaveno dvoupatrové cvičební lešení na cvičišti, které spolku sl. obec. zastupitelstvo po čas trvání sboru propůjčeno bylo. Lešení postavil pan Václav Hladík, zdejší mistr truhlářský a člen sboru. Stálo pak 45 zl. V neděli dne 17. července cvičil poprvé sbor na novém cvičišti pod vedením cvičitele kouřimského sboru pana Stoklasy, který sbor od počátku cvičil.

Rok 1888 – V tomto roce se sbor zúčastnil požáru 30. dubna v Lipanech velkostatku pana Milnera Karla, 10. května v Radimi dvůr knížete Lichtensteina, začež obdržel odměnu 20 zl, a 25. června na Bořku domek pana Václava Průška krejčího. Dne 29. června zúčastnil se sbor župního sjezdu a zároveň veřejného cvičení v Plaňanech ve slavnostním kroji. V tomto roce zúčastnil se sbor poprvé církevní slavnosti a sice na Boží Tělo tvořil čestný špalír ve slavnostním stejnokroji. Dne 15. srpna zúčastnil se sbor požáru místního domku paní Marie Hladíkové č. 23 a požáru dne 30. srpna na domku paní Kateřiny Šifferové č. 48. Vyburcován byl sbor k požáru v Chotuticích.

Rok 1889 – V roce tomto zúčastnil se sbor požáru jen jednou a sice dne 14. října na stodole pana Václava Holeky zde. Sbor konal 18 cvičení a zúčastnil se veřejného cvičení dne 18. srpna v Kouřimi.

Rok 1890 – 6. června zúčastnil se sbor požáru ve Třebovli na stodole dvora Sázavského, načež obdržel od správy velkostatku odměnu 20 zl. Dne 4. června poprvé vyprovodil k věčnému odpočinku přispívajícího člena pana Jana Skalu. Dne 22. srpna zúčastnil se sbor požáru na domku pana Jana Zajíce, člena sboru, dne 13. září opět při požáru stodoly pana Fidlera z Miškovic.
V tomto roce pořídila obec sboru kolnu na hasičské nářadí v místě mezi panem Bruthansem a panem Bendou.
Sbor konal v roce tomto 17 cvičení a zúčastnil se župního sjezdu v Cerhenicích.

Rok 1891 – Ve věci hasičské nastal nečekaný obrat, čeští hasiči se vymanili z nadvlády německé utvořením samostatné Ústřední zemské jednoty pro Království české. Náš sbor se zúčastnil zase průvodu o Božím Těle, dále pohřbu paní Marie Rej holcové, choti jednatele, při čemž položili věnec na rakev zvěčnělé. Na jubilejní zemské výstavě v Praze se zúčastnilo 7 členů sboru velkolepého průvodu a veřejného cvičení na Staroměstském náměstí.
Rok 1892 – Sbor se zúčastnil obvyklých slavností a požáru na knížecí kolně v Radimi a dostal odměnu 20 zl.

Rok 1893 – Utvořila se nová župa pro okres kouřimský a sbor náš k ní přistoupil. Sbor se zúčastnil svěcení nové kaple v Radimi, prvního župního sjezdu v Kouřimi a svěcení parní stříkačky v Plaňanech. Požáru v tomto roce se nezúčastnil, žádného v blízkém okolí nebylo. Zemřel přispívající člen pan Jan Novák a zakládající člen pan František Novák, otec předešlého a našeho velitele. Sbor se zúčastnil obou těchto pohřbů v plném počtu, dále se zúčastnil pohřbu paní Anny Hladíkové, která byla též dobrodincem sboru.

Rok 1895 – V tomto roce byla uvedena v život důležitá instituce hasičské totiž: Pohřební pokladna členů zemské jednoty ústřední pro Království české. Z našeho sboru přistoupilo k této pokladně 18 členů. Sbor se opět zúčastnil církevního obřadu a 3 požárů: 28. července na stodole velkostatku Radim, 11. srpna na stodole Václava Kratochvíla ve Vrbčanech a 20. srpna na domě pana Antonína Rejholce v Chotouni.

Rok 1896 – Na sjezdu Župní jednoty kouřimské ve Ždánicích, jehož se náš sbor v počtu šesti zúčastnil, byl zvolen za prvního župního dozorce jednatel našeho sboru František Rejholec, do výboru župního Josef Miškovský.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku