Období let 1939 – 1945

Rok 1937 – S ročním zpožděním se konaly oslavy 50 let založení sboru 29. března v hostinci u Bruthansů. Sbor se zúčastnil „Zborovské oslavy“ 1. července. Členové sboru společně s legionáři a se Sokoly stáli jeden den čestnou stráž u pomníku padlých na počest zemřelého prezidenta T. G. Masaryka, večer pak na Stráži zapálili hranici. 11. prosince pořádal sbor Mikulášskou zábavu u Pokrupů ve prospěch zakoupení nových krojů.

Rok 1941 – Po zatroubení cvičného poplachu byli v deseti minutách již s motorovým strojem u vody, hadice nataženy a ihned se začalo stříkat na určený hořící objekt. Zasáhla též účinně ruční stříkačka. Úřadující náměstek starosty obce Jaroslav Kolek poděkoval sboru za jeho obětavost. 23. ledna byl zatčen GESTAPEM starosta obce a člen sboru Alois Jedlička za účast na ilegální schůzi svolané starostou Kouřimi Borovičkou. Z vězení se vrátil 23. července 1942.

Rok 1945 – Po dobu II. světové války někteří členové sboru ve svých domovech ukryli památky, které by jinak Němci zabrali: obrazy Masaryka a Beneše ukrýval Josef Arazim, bustu Masaryka Josef Jedlička a pamětní desku legionáře Ladislava Bruthanse Oldřich Novák v čp. 3.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku