Období let 1946 – 1948

Rok 1946 – Na valné hromadě 10. března v hostinci u Pokrupů hasiči uctili povstáním památku umučených a zabitých ve II. světové válce. Po Františku Klabzubovi se stává starostou hasičů Jaroslav Růžička.

Rok 1947 – Velitelem družstva se stává Josef Ouzký.

Rok 1948 – Oslav 1. máje se sbor zúčastnil ve vycházkovém stejnokroji. Bratr Chudoba měl samaritánskou službu a bratr Kutnohorský na motocyklu fungoval jako spojka. Šlo se společně průvodem do Kouřimi.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku