Období let 1949 – 1989

Rok 1951 – Na valné hromadě 31. března uvítal předseda Jaroslav Růžička zúčastněné bratry a také předsedu MNV soudruha Františka Malého, zástupce KSČ soudruha Josefa Kutnohorského a starostu místního Sokola soudruha Aloise Mašina. Soudruh Malý vysvětlil, že hasičstvo bude nyní místní milice, která bude ostražitá hlavně před našimi nepřáteli. Soudruh Kutnohorský říká, že hasičstvo jest druhá armáda a připomíná, že KSČ bude pomáhat hasičům. Zapěním „Písně práce“ byla valná hromada skončena.

Rok 1953 – Žňová hlídka vykázala 420 služebních hodin, sestaveny po dvou členech, kteří byli celou noc ve zbrojnici. 4. prosince začala hořet stodola s uskladněnou slámou v čp. 3. Přes zásah hasičů místních i přespolních vyhořela.

Rok 1957 – Požární jednotka dostala od MNV novou motorovou stříkačku.

Rok 1960 – K vybavení sboru pořízen nákladní automobil zn. Steyer (vyřazené německé frontové auto), vybaveno pevnými čalouněnými lavicemi a plachtou.

Rok 1964 – Byla dokončena přístavba klubovny u hasičské zbrojnice – občané tehdy odpracovali 1560 brigádnických hodin. František Pokorný čp. 111 obdržel od Okresního výboru požární ochrany v Kolíně čestné uznání za práci na zbrojnici. V klubovně byl ping­‑pongový stůl. Sloužila ke schůzím sboru, či mládeži k zábavě. Byla vybavena novým nábytkem – stoly s dostatečným množstvím židlí, na oknech byly záclony.

Rok 1965 – 6. března vypukl požár v čp. 67, přes zásah hasičů shořela celá střecha.

Rok 1966 – Místní požární jednotka má i žákovské družstvo, v okresní soutěži v Červených Pečkách vybojovali 5. místo. Tento rok uspořádali místní hasiči okrskovou soutěž zdatnosti, kterou i vyhráli. Sbor má skříňový automobil Praga RN, na který bylo namontováno čerpadlo o výkonu 1500 l/min.

Rok 1967 – Při oslavách 100 let od založení sboru v Kolíně na soutěži získalo vrbčanské družstvo 1. místo. Člen sboru Josef Skala měl v klubovně přednášku o své návštěvě světové výstavy v Montrealu, promítal i obrázky.

Rok 1972 – Postaven sušák na hadice, členové na jeho výstavbě odpracovali 250 hodin. Také instalována poplachová siréna. Družstvo vyhrálo okrskovou soutěž v Cerhenicích a na okresní soutěži v Sendražicích se umístilo jako sedmé. Sbor pořádal dva plesy a posvícenskou taneční zábavu.

Rok 1973 – Ve Vrbčanech sbor uspořádal okrskové námětové cvičení za účasti šesti sborů okresu a prověřil stav techniky při dodávce vody na větší vzdálenost – směrem ke Strážit. Sbor zasáhl u požáru na Kubšovce na Bojišti.
Družstvo vyhrálo okrskovou soutěž a postoupilo do okresní.

Rok 1974 – Společně s mládeží a dalšími občany uspořádali vydařené Staročeské máje. MNV zakoupil členům sboru 10 ks stejnokrojů. Družstvo bylo první na okrskové soutěži a na okresní soutěži v Kostelci nad Černými Lesy sedmé. V jednotlivcích zvítězil v okrskové soutěži František Trnka. Členové sboru pomohli Státnímu statku Kolín při letošní zvláště obtížné sklizni řepy (152 hodin), v akci „Z“ odpracovali 548 hodin a odevzdali 12 600 kg železného šrotu.

Rok 1975 – Družstvo ve složem‘: Václav Petrák, Jaroslav Pospíšil, Jaroslav Chobotský, Fila, Zdeněk Gondáš, Anton Tkáč, Václav Veselý, František Trnka, Jaroslav Veselý zvítězilo v okrskové soutěži 7. června v Dobřichově i v okresním kole v Bečvárech a postoupilo do krajského kola ve Smečně u Kladna, kde obsadilo 5. místo.

Rok 1976 – 11. – 13. června byly oslavy 90. výročí založení sboru. Na slavnostní schůzi členové zhodnotili svou činnost současnou i dávno minulou. Jako celek dostali od Ústředního výboru požární ochrany v ČSR čestný odznak „Za zásluhy“, vyznamenáni byli i někteří jednotlivci, např. Jaroslav Pospíšil čp. 143 dostal od okresního výboru Čestné uznání za reprezentaci v soutěži požárních družstev. Při oslavě byla výstava požární techniky, přítomným byl předveden požární útok, mnozí návštěvníci využili možnosti prohlédnout si vesnici z výšky 25 metrů, jež poskytla technika z požárního útvaru Kolín. Družstvo zvítězilo v I. kole okrskové soutěže v Chotuticích, ve II. kole ve Veltrubech byli třetí.

Rok 1977 – Zvítězili na Memoriálu V. Čermáka, pořádaného 2. července v Radimi. Zvítězili již po třetí za sebou a pohár tak zůstává ve Vrbčanech. Zvítězili i na okrskové soutěži v Cerhenicích. Družstvo se zúčastnilo námětového cvičení v Radimi, cílem bylo nacvičit požární ochranu kulturních památek – v tomto případě zámku. Členové družstva se v nových vycházkových stejnokrojích zúčastnili oslav 1. máje v Chotuticích. Sbor pořádal Staročeské máje, požámický a maškarní ples, pouťovou a posvícenskou taneční zábavu.

Rok 1978 – Ve spolupráci se sbory našeho okrsku bylo provedeno námětové cvičení dodávky vody ze stroje do stroje při mytí budoucí požární nádrže v Krenclíku.
Při stavbě této požární nádrže odpracovali členové sboru i další občané Vrbčan několik tisíc brigádnických hodin. Na přelomu 80. a 90. let 20. století byla částečně funkční a sloužila i ke koupání. Přítok vody byl však slabý, musela se napouštět vodou z Výrovky, hodně propouštěla vodu, byla postavena na soukromém pozemku. Dnes je v havarijním stavu a nefunkční.

Rok 1982 – Na polním letišti u Stráže pořádal sbor soutěž v požárním sportu.

Rok 1986 – Byly plánovány oslavy 100. výročí založení hasičského sboru ve Vrbčanech – chystala se okrsková soutěž na hřišti Na bahně. Hřiště začalo být upravováno. Po srpnovém krupobití však nastaly jiné starosti a oslavy se omezily na výstavu fotografií a získaných cen v sále místního pohostinství a na slavnostní zasedání dne 13.12., zakončené společnou zábavou.
Při tomto krupobití byla poškozena střecha zbrojnice i klubovny a opravena alespoň provizorně.

Rok 1987 – Po průtrži mračen 18. května byla zatopena část obce kolem potůčku. Hasiči odčerpávali vodu v pohostinství, v čp. 31 (u Chobotských) a čp. 30 (Svobodovi). Organizaci byla přidělena nová stříkačka PS 12. Hasiči pořádali maškarní ples, pouťovou a posvícenskou zábavu.

Rok 1988 – Členská základna: 53 členů. Soutěžní družstvo se zúčastnilo okrskové soutěže 25. 6. v Radimi a oslav 110. výročí založení sboru v Pečkách a 100. let založení v Dobřichově a v Chotuticích. V únoru pořádali ples a druhý den dětský karneval, v červnu pouťovou zábavu v září pak posvícenskou zábavu.

Rok 1989 – Družstvo zvítězilo na okrskové soutěži v Cerhenicích a na okresní soutěži v Červených Pečkách se umístilo na 4. místě. Na výroční schůzi zvolen novým jednatelem Josef Nykodým ml.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku