Sbor

Současný sbor dobrovolných hasičů se stále aktivně podílí na dění ve Vrbčanech. Hasičské družstvo se pravidelně účastní okrskových a okresních soutěží. Občas zasahují při drobných požárech v obci, sbírají železný šrot a pořádají hašičský ples.

Od roku 1992 disponují hasiči zánovní Avií 15, se kterou nyní jezdí družstvo na soutěže.

V roce 2001 byla stará benzinová stříkačka repasována; z původní zůstal jen rám a nádrž na benzin.

Od počátku roku 2002 má sbor svou vlastní stránku na Internetu a je možno jeho členy kontakovat na adrese sdh@vrbcany.cz. Akce, kterých se sbor účastnil, nebo které pořádal odroku 2001, je možno sledovat v kalendáři akcí.