Období let 1900 – 1913

Rok 1907 – Spolu s místními ochotníky sehráli divadelní představení „Honza v zakletém zámku“, výnos byl 44 K 36 hal.

Rok 1908 – Sbor zasahuje 31. června při požáru v čp. 2 a 3.

Rok 1911 – Bylo jednohlasně usneseno, aby byl zasloužilý předseda sboru pan Antonín Novák, statkář a starosta obce jmenován prvním čestným členem sboru. V předvečer jmenin pana předsedy, t.j. 13. června, mu byl slavnostně předán diplom při průvodu s hudbou a lampiony. 25 let trvání sboru bylo oslaveno 2. července pořadovým cvičením a cvičením se stříkačkou a s žebříkem. Následoval koncert v zahradě pana Holeky a večer věneček v hostinci Václava Bruthanse.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku