Období let 2000 – 2009

Rok 2000 – Zakoupen motor ke stříkačce Š 1500 a provedena generálka stříkačky PS 12 v Pečkách. Družstvo zasáhlo při požáru hořící trávy u hřbitova, soutěže se nezúčastnili žádné.

Rok 2001 – Stará benzinová stříkačka repasována, z té původní na ní zůstal jen rám a nádrž na benzin. Na velikonoce pořádali hasiči v hospodě „U Bruthansů“ taneční zábavu, 10. června byl sběr železného šrotu. Soutěžní družstva (letos dvě) se účastnila nově založené Podlipanské ligy, kde dosáhla i pěkných výsledků: 28. dubna v Dobřichově 13. místo, 26. května v Ratboři 11. místo, 8. června Velké Zboží 7. místo, 16. června Velké Zboží 2. místo, 24. června Poříčany 1. místo, 1. července Pečky 2. místo, 29. září Tuklaty 2. místo, 6. října Tuchoraz 1. místo, 13. října Tuchoraz 1. místo, 20. října Klučov 2. místo, celkově skončili v Podlipanské lize druzí, což je pěkný úspěch. Na závěr úspěšné sezóny pekli v listopadu na hrázi rybníka prase.

Rok 2002 – Od OU dostali nové montérky s reflexními nášivkami. Mají od letoška svoji stránku na Internetu, stará se o ni Lada Chytráčková z Plaňan. První kolo Podlipanské ligy měli 27. dubna v Klučově, kde skončili druzí, potom 9. května v Poříčanech zvítězili. V Ratboři na okresní soutěži 25.května obsadili 8. místo. 2. června zasahovali při požáru kontejneru umístěného na Bahně. Na Podlipanslé lize v Tuklatech 8. června opět vyhráli. 4. kolo ligy se konalo 29. června na hřišti pod lesíkem ve Vrbčanech – po mnoha letech místní hasiči zorganizovali něco podobného. Museli vysekat značnou část pozemku, obstarat občerstvení. Startovalo 5 družstev mužů, 3 žen a také dětská družstva. Zvítězili muži z Klučova, naši byli druzí. Potom byli naši v Tuchorazi 24. srpna druzí, 7. září v Nové Vsi také druzí, 21. září v Dobrém Poli vyhráli a na poslední soutěži v Klučově 12. října také vyhráli.
V Podlipanské lize letos zvítězili, přivezli do Vrbčan putovní pohár, je vystaven v pohostinství u Bruthansů. Zde také 28. září pořádali taneční zábavu. Úspěšnou sezónu uzavřeli společným pečením prasete před hasičskou klubovnou 2. listopadu.

Rok 2003 – Letos soutěžní družstvo zahájilo 19. dubna sezónu v Klučově a to 3. místem. Pak pokračovali 11. května v Poříčanech 1. místem, 7. června ve Velkém Zboží 3. místem a 13. června v Plaňanech 1. místem. Na soutěži ve Vrbčanech 21. června na hřišti Na bahně povinně vyhráli, 28. června v Dobrém Poli obsadili 1. místo, 30. srpna při noční soutěži v Tuchorazi byli třetí. Letos podruhé za sebou vyhráli pohár Podlipanské ligy hasičů. Vybojované poháry mají vystaveny v hostinci U Bruthansů, Radek Urban pro ně dělal novou vitrínu. Sezonu zakončili hasiči 4. října společným grilováním krůt u hasičské zbrojnice. Hasiči pomohli na návsi při budování prolézaček na dětském hřišti.

Rok 2004 – Letos si pořídili novou udírnu z nerez plechu pro své společné akce, zhotovil ji Miroslav Provazník z Plaňan, hned 6. března ji vyzkoušeli a byli spokojeni. Vzali ji i na Stráž k pálení čarodějnic. Soutěžní družstvo zahájilo sezónu 17. dubna v Klučově 1. místem, 1. května byli v Kostelci sedmí. 29. května ve Vestci vyhráli, 19. června v Plaňanech byli druzí. 11. června ve Velkém Zboží byli diskvalifikováni. 26. června doma vyhráli, 4. září na noční soutěži v Tuchorazi skončili druzí, 11. září v Nové Vsi získali 3. místo. 25. září byli druzí a naposled 2. října v Poříčanech sedmí. Celkově však v Podlipanské lize zvítězili – a to již po třetí za sebou. Pohár již proto zůstane definitivně ve Vrbčanech. 30. října oslavili úspěšnou sezónu pečením krůty a uzením u hasičské zbrojnice. Hasičům obecní úřad pořídil novou požární stříkačku. Po několika letech byl ve Vrbčanech na hřišti Dětský den – hlavně díky hasičským maminkám a manželkám.

Rok 2005 – V hasičské klubovně i zbrojnici proběhla rekonstrukce elektrických rozvodů, do klubovny dány dvoje akumulační kamna, vše za 215 000 Kč. Hasiči se svými příznivci odpracovali asi 150 brigádnických hodin.

Rok 2006 –  Družstvo se zúčastnilo šesti soutěží Podlipanské ligy, Našemu družstvu se podařilo skončit v konečném pořadí na 5. místě. V tomto roce se uskutečnila soutěž v požárním útoku i v naší obci. Ze zdravotních důvodů odstoupil starosta Václav Jícha a z osobních důvodů Miroslav Kuchař. Na výroční schůzi byl zvolen nový starosta Jan  Svoboda a velitelem se stal Radek Urban. Do sboru bylo v tomto roce přijato několik nových členů Růžena Gondášová, Jiřina Urbanová, Lada Urbanová, Roman Hurt, Jaroslav Gondáš. Nový členové se podíleli na přípravě oslav k výročí 120 let založení sboru dobrovolných hasičů v naší obci. Sbor uspořádal maškarní ples pro děti, posvícenskou zábavu, oslavu k výročí 120 let od založení sboru. V tomto roce proběhla rekonstrukce střechy na zbrojnici. Složení výboru: starosta – Václav Jícha, místostarosta – Václav Bruthans, velitel – Miroslav Kuchař, jednatel – Josef Nykodým, pokladník – Jaroslav Pospíšil, MTZ – Jiří Urban st., strojník – Michal Smolík.

Rok 2007 – Družstvo se pod vedením velitele sboru Radka Urbana zúčastnilo osmi soutěží Podlipanské ligy, kde se v konečném pořadí umístili na 4. místě. Sbor se zúčastnil také soutěže ve Velkém zboží, Klipci a Pňově. Začátkem roku byli přijati nový členové Lucie Gajdová, Mirka Hurtová, Václav Pilát, Jan Andrašík ml. Sbor uspořádal taneční zábavu, maškarní ples pro děti, dětskou rozlučku s prázdninami, ukončení sezony a mikulášskou nadílku. Tento rok zahájil sbor s výborem v novém složení: starosta – Jan svoboda, místostarosta – Václav Bruthans, velitel – Radek Urban, jednatel – Josef Nykodým, pokladník – Jaroslav Pospíšil, MTZ – Jiří Urban st., strojník Michal Smolík.

Rok 2008 – Družstvo se zúčastnilo sedmi soutěží Podlipanské ligy a v celkovém pořadí skončilo na 4. místě. Mezi další příležitostní akce patřila soutěž k oslavě 120 let od založení sboru v Dobřichově. Novými členy sboru se stali Hubert Dlabač, Jakub Záruba, Martin Gajda. Ve sboru ukončili členství Jan Beník a Jiří Urban ml. Opustil nás dlouholetý člen Jaroslav Kaňka. Sbor v tomto roce pořádal pálení čarodějnic, dětský den s podvečerním posezením, dětskou rozlučku s prázdninami, posvícenskou zábavu a ukončení sezony. Výbor v tomto roce fungoval v nezměněné podobě.

Rok 2009 – Družstvo se zúčastnilo sedmi soutěží Podlipanské ligy a v celkovém pořadí skončilo na 7. místě. Dále se zúčastnilo soutěží v Klipci a Konárovicích. Pomáhalo při likvidaci požáru kůlny u rodinného domu. Sbor se podílel na pořádání jedné ze soutěží podlipanské ligy v naší obci. Novým členem se stal Petr Moravec. Ve sboru ukončili členství Jakub Záruba a Jan Andrašík ml. Opustili nás tito členové Emil Trčka, Vlastimil Fíla, Tomáš Vaverka a náš dlouholetý pokladník Jaroslav Chobotský. Sbor se spoluúčastnil při konání dětského dne, uspořádal dětskou akci k ukončení prázdnin, ukončení sezony a mikulášskou nadílku.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku