Období let 1919 – 1938

Rok 1921 – Sbor věnoval 500 K na stavbu pomníku padlých.

Rok 1922 – Zasahovali u požáru u paní Uhrové a obdrželi 600 K.
Rok 1925 – Obec koupila hasičskému sboru motorovou stříkačku na benzin za 44 000 Kčs od firmy Smejkal Smíchov. Potah k ní byl ještě koňský. Slavnostní odevzdání stříkačky bylo v neděli 24. května. Předsedou sboru byl v té době František Klabzuba čp. 1.

Rok 1926 – Bylo oslaveno 40. výročí založení sboru veřejným cvičením na hřišti Na bahně.

Rok 1928 – Sbor pořádal staročeské „Máje“, čistý výtěžek z nich byl 1405,- K.

Rok 1931 – Byla dokončena dnešní hasičská zbrojnice, doposud byla stříkačka v kolně mezi čp. 33 (hospoda) a 57 (Trnka). Obchodník Trnka pak tuto kolnu koupil.

Rok 1932 – Ve Vrbčanech byl v červnu župní sjezd. Měl se konat ve dvoře čp. 1, který patřil tehdejšímu předsedovi sboru panu Klabzubovi. Vypukla tam však nakažlivá choroba dobytka, a tak se cvičení konalo na hřišti u lesíka, které patří Sokolu. Sbory z okolí se sjely k pomníku na návsi, po slavnostním zahájení se za doprovodu hudby všichni přesmuli na hřiště.
0 žaludky všech zúčastněných se starali v Rejholcově hostinci. Večer byla společná taneční zábava u Bruthansů. Vše se zdařilo i díky krásnému počasí.

Rok 1933 – V prosinci zemřel František Rejholec z čp. 116, čelný předák zemské hasičské jednoty. Z domu smutku ho vezli na hřbitov na stříkačce, zúčastnilo se mnoho hasičů z Vrbčan
1 širokého okolí.

Rok 1937 – S ročním zpožděním se konaly oslavy 50 let založení sboru 29. března v hostinci u Bruthansů. Sbor se zúčastnil „Zborovské oslavy“ 1. července. Členové sboru společně s legionáři a se Sokoly stáli jeden den čestnou stráž u pomníku padlých na počest zemřelého prezidenta T. G. Masaryka, večer pak na Stráži zapálili hranici. 11. prosince pořádal sbor Mikulášskou zábavu u Pokrupů ve prospěch zakoupení nových krojů.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku