Finální verze oslav 130. výročí SDH Vrbčany

Oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů se kvapem blíží. Michal David nám potvrdil čas jeho vystoupení takže předkládáme již finální verzi programu oslav.

10:00 h – 10:45 h – zahájení oslav slavnostní schůzí SDH Vrbčany a předání ocenění členům
10:45 h – 11:45 h – slavnostní oběd
11:45 h – 12:00 h – slavnostní průvod a uctění památky obětem 1. sv. války
12:00 h – 13:00 h – práce složek Integrovaného záchranného systému
13:00 h – 13:45 h – koncert Michala Davida
13:45 h – 14:00 h – vystoupení mažoretek
14:00 h – 14:30 h – práce kynologů se psy
14:30 h – 15:30 h – ukázka zásahu aktivních záloh AČR
15:30 h – 16:30 h – požární útok dětí
16:30 h – 17:30 h – práce sokolníků s dravci
17:30 h – 18:00 h – vyhlášení tomboly
18:00 h – 23:00 h – společenský večer na návsi se skupinou Tornádo

Dále si můžete stáhnout předběžnou verzi mapky akce – mapka ke stažení.

Vytisknout příspěvek Vytisknout příspěvek

Program oslav 130. výročí založení SDH Vrbčany

Předem děkujeme všem, kteří nás podpořili sponzorskými dary k zajištění důstojných oslav založení sboru. Oslavy budou probíhat na návsi obce Vrbčany v sobotu 18. června 2016. Bohužel k zajištění bezpečného průběhu budeme muset uzavřít část obce (situační plánek uzavírky). Zde bude probíhat výstava soudobé i historické hasičské techniky. V klubovně SDH Vrbčany bude výstava fotografií, výstava výstroje a výzbroje zásahové techniky, společně s video-projekcí činností hasičů v požárním sportu.
Po dobu konání akce bude zajištěno bohaté občerstvení stánkovým prodejem: grilovaná kýta, klobásy, bramboráky, hranolky, sladké palačinky, koláče, alkoholické a nealkoholické nápoje. K tanci a poslechu bude hrát kapela Tornádo.
Akce se koná za každého počasí, pro případ nepříznivého počasí budou připraveny stany.

Harmonogram oslav
10:00 h – 10:15 h – slavnostní průvod a uctění památky obětem 1. světové války
10:15 h – 10:45 h – zahájení akce, slavnostní přivítání hostů
10:45 h – 11:00 h – slavnostní předání ocenění dlouholetým členům
11:00 h – 12:00 h – slavnostní oběd
12:15 h – 12:30 h – vystoupení mažoretek
12:30 h – 13:30 h – práce složek Integrovaného záchranného systému
13:30 h – 14:30 h – práce kynologů se psy
14:30 h – 15:30 h – zásah aktivních záloh AČR
15:30 h – 16:30 h – požární útok dětí
16:30 h – 17:30 h – práce sokolníků s dravci
17:30 h – 18:00 h – vyhlášení tomboly
18:00 h – 23:00 h – společenský večer na návsi

Po celou dobu akce bude doprovodný program, jehož součástí bude:
– vystoupení Michala Davida,
– představení historické, současné a speciální požární techniky,
– možnost vyzkoušet si na vlastní kůži požární útok a běh okolo rybníka v zásahovém obleku,
– ukázky Policie ČR a Městské policie Praha,
– vyhlídkové lety vrtulníkem Robinson R22,
– a mnoho dalších doprovodných akci.

OSLAVY JSOU USPOŘÁDÁNY POD ZÁŠTITOU HEJTMANA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Výsledky jednotlivých soutěží v roce 2016

Datum Místo konání Druh soutěže Umístění Čas
14. května Lžovice Polabská hasičská liga 4. 34,76
28. května Krakovany Závody Krakovany  3.  32,12
11. června Býchory Polabská hasičská liga  1.  27.44
25. června Vrbčany Polabská hasičská liga
 2. července Ovčáry Závod Podlipanské ligy
 9. července Sendražice Polabská hasičská liga
 13. srpna Němčice Polabská hasičská liga
 3. září Tři Dvory O pohár starostky Tři Dvory
 10. září Kolín O pohár starostky OSH Kolín
 1. října Ovčáry Ovčáry
CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ Polabská hasičská liga
Vytisknout příspěvek Vytisknout příspěvek

Brigáda dne 24. dubna 2016

Brigáda byla vyhlášena v rámci přípravných prací na oslavu 130. výročí založení SDH Vrbčany, které se zúčastnilo 10 členů. Odpracováno bylo 40 brigádnických hodin. Opravovala se vlhká zeď hasičské klubovny a byla posekána tráva v jejím okolí. Dále se natíraly sušáky na hadice. Součástí byla také příprava dříví ze sponzorského daru pro přípravu občerstvení na oslavu založení sboru. Brigáda byla zakončena tréninkem soutěžního družstva.

Přípravy oslav 130. výročí založení

V současné době probíhají poslední přípravné práce oslav 130. výročí založení SDH Vrbčany. Oslavy budeme pořádat dne 18. června 2016 na návsi obce Vrbčany pod záštitou hejtmana středočeského kraje Ing. Miloše Petery. Slavnostní zahájení plánujeme od 10:00 h s průvodem a položením věnce k památníku obětem 1. světové války. Dále budou předány ocenění dlouholetým členům sboru s uspořádáním slavnostního oběda. Poté je zajištěn volný program jehož harmonogram předkládáme níže.

Plánovaný harmonogram akcí
10:00 h – 10:15 h – slavnostní průvod a uctění památky obětem 1. světové války
10:15 h – 10:45 h – zahájení akce, slavnostní přivítání hostů
10:45 h – 11:00 h – slavnostní předání ocenění dlouholetým členům
11:00 h – 12:00 h – slavnostní oběd
12:30 h – 13:30 h – požární útok dětí
13:30 h – 14:30 h – práce složek Integrovaného záchranného systému
14:30 h – 15:30 h – práce kynologů se psy
15:30 h – 16:30 h – zásah aktivních záloh AČR
16:30 h – 17:30 h – práce sokolníků s dravci
17:30 h – 18:00 h – vyhlášení tomboly
18:00 h – 23:00 h – společenský večer na návsi

Po celou dobu oslav bude zajištěn doprovodný program, jehož součástí bude
– koncert Michala Davida,
– představení historické, současné a speciální požární techniky,
– možnost vyzkoušet si běh okolo rybníka v zásahovém obleku,
– ukázky Policie ČR a Městské policie Praha,
– k poslechu a tanci hraje skupina Tornádo,
– a mnoho dalších doprovodných akcí.

Oslavy konáme za finanční a věcné podpory mnoha sponzorů. K zajištění oslav máme přislíbeno zejména prezentaci historické, ale i nejmodernější hasičské techniky. Kromě toho jsou zajištěny také ukázky, které nesouvisí přímo z hasičskou tématikou. Vzhledem k tomu doufáme, že bude každý návštěvník spokojen. Samozřejmě jak je již tradicí SDH Vrbčany bude po dobu konání oslav zajištěno bohaté občerstvení.
Bohužel po dobu konání k zajištění bezpečného průběhu bude nutné uzavřít část obce. Na situačním plánku  je zobrazen návrh uzavírky.  Plánek byl zaslán se žádostí k vyjádření krajské SÚS, územnímu odboru Policie ČR a obci Vrbčany. Konečné slovo udělí odbor dopravy MěÚ Kolín. Doba plánované uzavírky je od 18. června 2016 – 06:00 h do 19. června 2016 – 02:00 h. Objížďka uzavřené části obce je navržena po účelové komunikaci okolo rybníka.

Všichni jste srdečně zváni

Brigáda dne 17. října 2015

Brigáda byla vyhlášena obecním úřadem k úpravě okolí „horního křížku“. Za SDH  Vrbčany se zúčastnili Radek Urban a Jiří Urban. Jednalo se zejména o přípravné výkopové práce pro položení nových chodníků a úpravy okolí. Brigáda proběhla v době od 8:00 h do 17:00 h. V průběhu brigády bylo pro brigádníky zajištěno občerstvení.

Vytisknout příspěvek Vytisknout příspěvek

Výsledky jednotlivých soutěží v roce 2015

Datum Místo konání Druh soutěže Umístění Čas
9. května Krakovany Polabská hasičská liga 3. 32,80
23. května Lžovice Polabská hasičská liga 1. 29,66
13. června Býchory Polabská hasičská liga
1. srpna Ovčáry Polabská hasičská liga  7. 32,30
8. srpna Němčice Polabská hasičská liga  2. 22,05
29. srpna Vrbčany Polabská hasičská liga  4. 33,13
CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ Polabská hasičská liga  3.
Vytisknout příspěvek Vytisknout příspěvek

Brigáda dne 25. dubna 2015

Brigáda byla vyhlášena obecním úřadem v rámci akce „Ukliďme svět“. Za SDH  Vrbčany se zúčastnili Radek Urban a Jiří Urban. Uklízelo se okolí „Velké stráže“ a okolí silnice „Na černé“. Brigáda proběhla v době od 9:00 h do 12:00 h. Po brigádě bylo pro brigádníky připraveno občerstvení.

Vytisknout příspěvek Vytisknout příspěvek