Archiv štítku: výročí

Finanční náklady na zajištění „Oslav 130. výročí založení SDH Vrbčany“

Poskytnuté dotace

Sponzor Částka
Středočeský kraj 51.000,– Kč
 Obec Radim  20.000,– Kč
 TPCA, spol. s r. o.  5.500,– Kč
 Městys Plaňany  5.000,– Kč
 Požární technika KOMET, spol. s r.o.  5.000,– Kč
AH Electronics, spol. s r.o. 1.000,– Kč
Celkem 87.500,– Kč

Spoluúčast SDH Vrbčany na dotacích

Sponzor Částka
Středočeský kraj 2.762,67 Kč
Obec Radim 4.568,90 Kč
TPCA, spol. s r. o. 0,– Kč
Městys Plaňany 2.508,60 Kč
Požární technika KOMET, spol. s r.o. 710,– Kč
AH Electronics, spol. s r.o. 0,– Kč
Celkem 10.550,17 Kč

Obec Vrbčany
Celkové náklady ve výši 20.667,- Kč.

SDH Vrbčany
Ostatní výdaje celkem – 11.506,34 Kč

Celkové výdaje na zajištění akce byly ve výši 130.223,51 Kč

Vytisknout příspěvek Vytisknout příspěvek

Vyhodnocení akce „Oslava 130. výročí založení SDH Vrbčany“

Oslavy 130. výročí založení SDH Vrbčany byly zahájeny slavnostní schůzí starostou SDH Vrbčany Evženem Kollerem. Poté si převzal slovo velitel jednotky SDH a následoval stručný přehled činnosti dobrovolných hasičů za poslední deset let, se kterými seznámil přítomné člen jednotky SDH Petr Moravec.
Po slavnostním zahájení si dále převzali slovo pozvaní hosté. Za Středočeský kraj k přítomným promluvil radní pro oblast kultury a památkové péče Ing. Zdeněk Štefek. Dále pokračovali starostové pozvaných obcí a to Vrbčany – Ing. Mgr. Šárka Jelínková a Radim – Martin Sýkora. Poté promluvil starosta Městyse Plaňany a SDH Plaňany – Mgr. Martin S. Charvát. Mezi dalšími významnými hosty byli dále zástupci OSH Kolín, místostarostka Městyse Plaňany – Mgr. Leona Sixtová, velitel JSDH Plaňany – Pavel Miřatský, zástupce fy. KOMET Pečky a ostatní členové SDH Vrbčany.
Po slavnostních projevech byli oceněni za svou činnost členové SDH Vrbčany. Zejména byli za dlouholetou práci ve sboru oceněni Josef Skala st., František Trnka, Václav Petrák, Jaroslav Pospíšil a Václav Jícha (bývalý starosta SDH Vrbčany). Bohužel se všichni vzhledem ke zdravotnímu stavu nemohli dostavit. Ocenění jim byla předána dodatečně v místě jejich bydliště. Slavnostní schůze byla zakončena obědem.
Poté pokračovala oslava na návsi obce Vrbčany komentována tiskovou mluvčí Policie ČR Kolín. Oslava byla pro veřejnost oficiálně zahájena vzdáním pocty u pomníku padlým za 1. světové války položením věnce a čestnou salvou členy aktivních záloh Armády ČR.
Následovala ukázka zásahu profesionálních hasičů z Českého Brodu a zaměstnanců nemocnice Na Bulovce. V ukázce bylo předvedeno vyprošťování osoby z havarovaného vozidla.
V průběhu ukázky se dostavil v historických vozidlech, které zajistil Robert Kubička, zpěvák Michal David. V rámci jeho vystoupení se prezentovali také místní mažoretky a členové SDH Vrbčany a Plaňany krátkým vystoupením.
Následně byla provedena u rybníka ukázka požárního útoku mladých hasičů SDH Plaňany. Na návsi dále bylo zajištěno vystoupení klauna pro děti.
Na závěr programu byla vyhlášena bohatá tombola pro přítomné a následně probíhala volná zábava, ke které hrála skupina Tornádo.
Po dobu oslav probíhala výstava historické a současné techniky. Mimo hlavní program byl zajištěn také doprovodný program se zaměřením hlavně pro děti. Dále Jana Svobodová zajistila prohlídku místní zvonice. Pro zájemce byly také uspořádány krátké vyhlídkové lety nad obcí Vrbčany. Po dobu akce bylo zajištěno občerstvení členy SDH Vrbčany a Plaňany.
Akce byla mohla být uskutečněna za finanční a věcné pomoci partnerů, kterým tímto děkujeme.

Partneři akce oslav 130. výročí založení SDH Vrbčany
Armáda ČR – 24. základna dopravního letectva Praha – Kbely
ADCO&DIXI, spol. s r. o.
Aktivní zálohy AČR
Allvet Vetiška
Autogas Coubal – Specialista na přestavby LPG
BRAMKO SEMICE
Coubal Vladimír
Čermákovi z Vrbčan
Červenka Michal – autodoprava
EUROVIA KAMENOLOMY provozovna Plaňany, a. s.
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
HELITOM, spol. s r. o.
Hrych Antonín – AH Electronics, spol. s r. o.
Hurt Radek – soukromý zemědělec
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
HZS Středočeského kraje ÚO Kolín a Český Brod
Chábera Pavel – zemní a demoliční práce, provádění staveb
JAROARMY.cz – David Mladý
Jatky Sojka Kouřim
JEČMÍNEK, a. s., Český Brod – Liblice
Krajské ředitelství policie ČR Středočeského kraje
Komunistická strana Čech a Moravy Kolín
Kubička Robert – Reno skate, spol. s r. o.
LUING PYREX, spol. s r. o.
Martínek Luboš – autoopravna Vrbčany
Městská policie Praha
Městys Plaňany
Ministerstvo obrany ČR
Nemocnice Na Bulovce
Obec Radim
Obec Vrbčany
Oblastní spolek Českého červeného kříže Kolín
Okresní sdružení hasičů Kolín
Paramo, a. s.
Pivovar Nymburk
Podkovářství Dlabač
Požární bezpečnost, spol. s r. o.
Požární technika Komet, spol. s r. o.
Rybářský a Sportovní spolek Kubšovka
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Sbor dobrovolných hasičů Plaňany
Sbor dobrovolných hasičů Poříčany
Sbor dobrovolných hasičů Tři dvory
Sbor dobrovolných hasičů Tuklaty
Sbor dobrovolných hasičů Vítězov
Sdružení pro obnovu hasičských tradic, z. s.
Sodovkárna Kolín – Vavruška
Správa železniční dopravní cesty Hasičská záchranná služba
STOCK Plzeň – Božkov, spol. s r. o.
Středočeský kraj
Střechy Kotoun
Šíp Jaroslav – autoopravna Vrbčany
Šulc Pavel – KM PRONA
Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, spol s r. o.
Trafoservis Říha
TRANS HOSPITAL
Václavka, spol. s r. o.

Vytisknout příspěvek Vytisknout příspěvek