Období let 2010 – 2020

Rok 2010 – Družstvo se zúčastnilo sedmi soutěží Podlipanské ligy a v celkovém pořadí se umístilo na 7. místě. Z přírodních důvodů (podmáčený terén) se soutěž v tomto roce v obci nekonala. V tomto roce žádní nový členové nenastoupili ani neodstoupili. Opustil nás dlouholetý člen Emil Jícha. Sbor uspořádal dětský karneval, pálení čarodějnic, ukončení sezony a mikulášskou nadílku. Výbor fungoval v nezměněné podobě.

Rok 2011 –Družstvo se zúčastnil šesti soutěží Podlipanské ligy a v celkovém pořadí skončilo na 9. místě. Jedna ze soutěží se konala i v naší obci. Jednotka sboru pomáhala při hašení travního porostu za domem č. p. 159. V průběhu roku odstoupil starosta Jan Svoboda a člen výboru Miroslav Kuchař. Novým starostou byl zvolen Evžen Koller. Během roku přibyli i noví členové Roman Hurt ml., Radek Klaban, a ukončil členství Václav Pilát. V tomto roce měl sbor 41 členů. Sbor uspořádal dětskou akci k ukončení prázdnin, ukončení sezony, účast na plese Podlipanské ligy a mikulášskou nadílku.

Rok 2012 – Družstvo se zúčastnilo pouze dvou soutěží Podlipanské ligy a obsadilo v celkovém pořadí 10. místo. Jedna soutěž Podlipanské ligy proběhla i v naší obci. Dále jsme se zúčastnili soutěže o Káninského klokana. Jako člen se vrátil Jiří Urban ml. a opustil nás dlouholetý člen Jiří Urban st. Sbor uspořádal dětskou akci k ukončení prázdnin, účastnil se plesu Podlipanské ligy, ukončení sezony a mikulášské nadílky. Složení výboru: starosta – Evžen Koller, místostarosta – Václav Bruthans, velitel – Radek Urban, jednatel – Josef Nykodým, pokladník – Jaroslav Pospíšil, MTZ – Jiří Urban st. – Jiří Urban ml.

Rok 2013 – V tomto roce se sbor nezúčastnil žádné soutěže, ale přesto zůstal aktivní. Dne 2. června a 18. června obec postihla povodeň, kdy bylo zaplaveno velké území okolo řeky Výrovky. Členové družstva a dobrovolníci zasahovali nejen v naší obci, ale i v okolních obcích zejména v Plaňanech, Radimi, Hradeníně, a Poboří, kde pomáhali odčerpávat vodu a pytlovat zábrany. Dámská část sboru se postarala o lepší zázemí. Členové družstva mezi sebou vybrali částku 2.000 Kč a věnovali ji oběma povodním postiženým rodinám. Dne 12. října 2013 proběhlo zakončení sezony 2013, kterou pořádalo SDH Vrbčany, na které byli pozváni dobrovolní hasiči z Plaňan. Při této příležitosti byly SDH Vrbčany předány sponzorské dary od starosty obce Radim (pan Martin Sýkora) a to profesionální řetězová pila Husqvarna 555 a přenosný plovoucí čerpací agregát Amphibio 1000-GCV/190. Předání se zúčastnila starostka obce paní Šárka Jelínková a starosta Městyse Plaňany pan Martin Charvát. Sbor uspořádal dětskou akci k ukončení prázdnin, ukončení sezony a mikulášskou nadílku. Ze zdravotních důvodů odchází pokladník Jaroslav Pospíšil. Novým pokladníkem byl jmenován Roman Hurt st. Novými členy stali Dita Sedláčková, Zuzana Dlabačová a Lukáš Svitok. Zemřel náš dlouholetý člen Václav Krucký. V tomto roce se složení sboru změnilo na 36 členů.

Rok 2014 – Na výroční schůzi starosta Plaňan Martin S. Charvát předal účastníkům pomoci při povodni čestné uznání. Sbor se v tomto roce zúčastnil pouze jedné soutěže, která z důvodu špatného stavu hřiště konala za pomoci SDH Plaňany na hřišti v Plaňanech. Další velkou akcí bylo zajištění občerstvení na oslavě 150 let od založení SDH v Plaňanech našimi členy. Tento rok byl pro naši jednotku náročný. Účastnila se nočního zásahu při požáru ve skladu zemědělského družstva Václavka. Dále nás čekala pomoc při povodních v rámci pytlování a odčerpávání vody v Chotuticích. Proběhlo také povodňové cvičení, čistění mostku u hasičárny a asistence při pálení čarodějnic. Sbor uspořádal dětskou akci k ukončení prázdnin, ukončení sezony, mikulášskou nadílku a zúčastnil se soutěže „Dobráci roku“, která se vysílala na radiu Region. Složení výboru: starosta – Evžen Koller, místostarosta – Michal Smolík, velitel – Radek Urban, jednatel – Josef Nykodým, MTZ – Jiří Urban, Revizor – Michal Gondáš, Josef Skala, člen výboru – Jaroslav Veselý.

Rok 2015 – Družstvo se zúčastnilo pěti soutěží v Polabské lize a v celkovém pořadí se zúčastnilo na krásném 3. místě. Závěrečné kolo se konalo v naší obci. Děti a ženy začali cvičit za SDH Plaňany. Sbor se zúčastnil zásahu a likvidace spadlého stromu na silnici. Během roku se také zúčastnil několika školení. Pro vybavení jednotky SDH poskytl středočeský kraj dotaci ve výši 169.119 Kč na základě žádosti číslo HAS/SDH/024198/2015. Poděkování patří také naší obci, která přispěla příspěvkem ve výši 18.791 Kč. Již v průběhu roku začali přípravy na oslavu 130 let od založení našeho sboru. Hejtman Středočeského kraje ing. Miloš Petera převzal záštitu nad naši oslavou.

Rok 2016 – V současné době je starostou SDH Vrbčany Evžen Koller, velitelem družstva je Radek Urban.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku