Archiv štítku: oslavy

Přípravy oslav 130. výročí založení

V současné době probíhají poslední přípravné práce oslav 130. výročí založení SDH Vrbčany. Oslavy budeme pořádat dne 18. června 2016 na návsi obce Vrbčany pod záštitou hejtmana středočeského kraje Ing. Miloše Petery. Slavnostní zahájení plánujeme od 10:00 h s průvodem a položením věnce k památníku obětem 1. světové války. Dále budou předány ocenění dlouholetým členům sboru s uspořádáním slavnostního oběda. Poté je zajištěn volný program jehož harmonogram předkládáme níže.

Plánovaný harmonogram akcí
10:00 h – 10:15 h – slavnostní průvod a uctění památky obětem 1. světové války
10:15 h – 10:45 h – zahájení akce, slavnostní přivítání hostů
10:45 h – 11:00 h – slavnostní předání ocenění dlouholetým členům
11:00 h – 12:00 h – slavnostní oběd
12:30 h – 13:30 h – požární útok dětí
13:30 h – 14:30 h – práce složek Integrovaného záchranného systému
14:30 h – 15:30 h – práce kynologů se psy
15:30 h – 16:30 h – zásah aktivních záloh AČR
16:30 h – 17:30 h – práce sokolníků s dravci
17:30 h – 18:00 h – vyhlášení tomboly
18:00 h – 23:00 h – společenský večer na návsi

Po celou dobu oslav bude zajištěn doprovodný program, jehož součástí bude
– koncert Michala Davida,
– představení historické, současné a speciální požární techniky,
– možnost vyzkoušet si běh okolo rybníka v zásahovém obleku,
– ukázky Policie ČR a Městské policie Praha,
– k poslechu a tanci hraje skupina Tornádo,
– a mnoho dalších doprovodných akcí.

Oslavy konáme za finanční a věcné podpory mnoha sponzorů. K zajištění oslav máme přislíbeno zejména prezentaci historické, ale i nejmodernější hasičské techniky. Kromě toho jsou zajištěny také ukázky, které nesouvisí přímo z hasičskou tématikou. Vzhledem k tomu doufáme, že bude každý návštěvník spokojen. Samozřejmě jak je již tradicí SDH Vrbčany bude po dobu konání oslav zajištěno bohaté občerstvení.
Bohužel po dobu konání k zajištění bezpečného průběhu bude nutné uzavřít část obce. Na situačním plánku  je zobrazen návrh uzavírky.  Plánek byl zaslán se žádostí k vyjádření krajské SÚS, územnímu odboru Policie ČR a obci Vrbčany. Konečné slovo udělí odbor dopravy MěÚ Kolín. Doba plánované uzavírky je od 18. června 2016 – 06:00 h do 19. června 2016 – 02:00 h. Objížďka uzavřené části obce je navržena po účelové komunikaci okolo rybníka.

Všichni jste srdečně zváni